nieuws De brandklassen

De brandklassen

 Welk brandblustoestel moet ik gebruiken bij brand? De brandklassen.

Op brandblussers vindt men een aanduiding voor welke brandklasse de blusser is bedoeld. Dit kan noodzakelijk zijn om te weten welke blusser bij het uitbreken van een beginnende brand moet worden ingezet.

De brandklasse staat op elke blusser via een pictogram aangegeven.

#
Brandklasse A betekent, dat de blusser een blusstof heeft om branden in vaste stoffen te blussen. Vaste stoffen van organische oorsprong: zoals hout, papier, stro, kunststoffen, kolen.
#
Brandklasse B betekent, dat de blusser een blusstof heeft om vloeistofbranden te blussen, zoals olie, benzine, alcohol.
#
Brandklasse C betekent, dat de blusser een blusstof heeft om gasbranden te blussen, zoals propaan, butaan en aardgas.
#
Brandklasse D betekent, dat de blusser een blusstof heeft om metaalbranden te blussen. Metaalbranden zijn branden waarbij magnesium, zirkonium, lithium, kalium of natrium betrokken is, en die erg moeilijk, zo niet onmogelijk met bovenstaande brandblussers kunnen worden gedoofd.
 
#
Brandklasse F betekent, dat de blusser een blusstof heeft om vetbranden (bv. frituurvet) te blussen. Vetbranden zijn moeilijk te blussen met de andere blusstoffen aangezien er vaak herontsteking kan plaatsvinden. Zodra de temperatuur van olie of vet oploopt tot boven de 320 graden Celsius vindt zelfontbranding plaats en begint het vet of de olie spontaan in brand te vliegen, dus zonder dat er een vlam wordt bijgehouden.

 

Op zoek naar brandbeveiliging? 

VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE

Sitemap   |   Privacybeleid   |  Copyright © Ardor 2019   |   Webdesign by DOCOM