Privacyverklaring van Ardor

Algemeen

Het Privacybeleid van ARDOR bvba is erop gericht u te informeren over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft, en om de persoonsgegevens die wij over u ontvangen te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Al uw persoonsgegevens worden als vertrouwelijke informatie behandelt. Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de ARDOR website.


Welke gegevens?

Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoonbetrekking hebben. Volgende gegevens dienen door de klant te worden meegedeeld bij offerteaanvraag, bij bestelling of andere aanvragen aan ARDOR bvba:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Land
 • Contactpersoon
 • Telefoon, fax, gsm
 • E-mail
 • BTW nummer

De persoonsgegevens die ARDOR bvba verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via onze website, via e-mail verkeer of die wij verkrijgen door directe gesprekken en/of telefonische gesprekken.

Waarom?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor de afhandeling van uw bestellingen en opdrachten in verband met de dienstverlening waardoor men spreekt over gerechtvaardigd belang. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren via nieuwsbrieven en mailings over zaken, acties en promoties die u aanbelangen.

Wie?

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard door ARDOR bvba, Herrestraat 17 - 19, 3294 Molenstede. ARDOR bvba zal de gegevens van de klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van verbintenissen of opdrachten. Deze personen hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Hoe hebt u controle over uw persoonsgegevens?

De klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres ARDOR bvba, Herrestraat 17 - 19, 3294 Molenstede of ons secretariaat info@ardor.be. ARDOR bvba zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar je browser worden verzonden wanneer je een website bezoekt. We gebruiken zowel onze eigen cookies als cookies van derden om verschillende dingen te doen:

 • Je aanmelden bij onze services.
 • Je voorkeuren en instellingen onthouden.
 • Je account veilig houden.
 • Beter begrijpen hoe mensen onze services gebruiken en op basis van die informatie die services verbeteren en het gebruik ervan stimuleren.

We gebruiken externe serviceproviders om onze services te promoten. Deze providers kunnen cookies installeren op je apparaat. Cookies geven externe serviceproviders meer inzicht in je advertentievoorkeuren, zodat ze advertenties voor je kunnen weergeven die beter passen bij je interesses. Je kunt je browser zodanig instellen dat deze geen cookies accepteert, maar dit kan de mogelijkheden om gebruik te maken van onze services beperken.

Aansprakelijkheid

Indien de website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door ARDOR bvba worden beheerd, zal ARDOR bvba op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s). ARDOR bvba heeft het recht om de website aan te passen op eender welk moment zonder de klant hiervan te moeten verwittigen en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de klant zou ondervinden indien de website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn.

Netwerkbeveiliging

ARDOR bvba stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren Het interne netwerk van ARDOR bvba is beveiligd door een secure firewall en is niet rechtstreeks toegankelijk via het internet. Een gegevenslek bestaat wanneer er een inbreuk is op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden of opgeslagen gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4, 12) AVG). De verwerkingsverantwoordelijke zal bij een gegevenslek de Gegevensbeschermingsautoriteit informeren zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen de 72 uur nadat hij kennis heeft genomen van het lek (art. 33, §1 AVG).

Op zoek naar brandbeveiliging? 

VRAAG VRIJBLIJVEND UW OFFERTE

Sitemap   |   Privacybeleid   |  Copyright © Ardor 2019   |   Webdesign by DOCOM